OPINNOT                                    
Opiskelun pääpaino on aktiivisessa, omakohtaisessa kuvanteossa, joka tapahtuu kerran viikossa kokoontuvissa opetusryhmissä ja periodiopetuksessa.

Opiskelu kuvataidekoulussa tarjoaa hauskan harrastuksen
lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia myös kuvataiteen jatko-opintoihin.
 
Opetus jakautuu 3 jaksoon ikävaiheittain:
 
Varhaisiän opetus (4–6 -vuotiaat);
tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen.
Perusopetus (6–12 -vuotiaat);
opitaan kuvataiteen perustietoja ja –taitoja.
Työpajaopetus (12–20 -vuotiaat);
oppilaat keskittyvät yhteen tai useampaan
valitsemaansa kuvataiteen erityisalueeseen
ja hiovat taitoja sekä persoonallista kuvallista
ilmaisua. Työpajaopetus syventää taitoja kohti
ammatillisia opintoja. 
 
OPETUSSUUNNITELMA.pdf
Kuvataidekoulussa toimivat            
työpajat:
piirustus ja maalaus (PIMA),
maalaus/media, kuvataide,             
savi/keramiikka, sarjakuva ja periodityöpaja.                   

PÄÄTTÖTODISTUS
Opintojen päättyessä oppilas saa
päättötodistuksen ja työpajaopintojen aikana
hänellä on mahdollisuus tehdä oma taiteellinen,
itsenäinen opinnäytetyö.
 
Peruskoulun valinnaiskursseja
voi myös suorittaa kuvataidekoulussa.