TAITEEN PERUSOPETUS / GRUNDSTUDIER I BILDKONST 2019-2020

Lyhenne/ förkortning VK=Varhaiskasvatus, FS= Förberedande studier, PO=Perusopinnot, GS=Grundstudier, SO=Syventävät opinnot, FS=Fördjupade studier

Ei valintaa/Inget val
ma 3. 15.15-17.15 PO II 10-12v. 190€
ma 12. 17.30-19.45 PO III/MeMa 12-18v 200€
JONO! ma 5. 15.45-17.15 PO I 6-10v 180€
JONO! ma 16. 17.30-19.00 PO I 6-10v 180€
ma 4. 17.00-19.15 PO III/KeMu 12-18v 200€
ti 8. 15.15-16.45 PO I RaMu 6-10v 180€
ti 7. 17.00-19.15 PO III PiMa 12-18v 200€
JONO! ti 19. 14.15-15.45 GS I 6-10år 180€
ti 11.16.00-16.45. VK/FS 4-6v(Tikkaritaiteilijat) 140€
ti 10. 17.00-18.30 GS I 6-10år 180€
JONO! ke 1. 15.15-17.15 PO II 10-12v 190€
ke 23. 17.30-19.45 PO III/PiMu 12-18v 200€
ke 9. 15.15-16.45 PO I 6-10v 180€
ke 21. 17.00-17.45 VK 4-6v 140€
ke 6. 18.00-19.30 PO I 6-10v 180€
to 17. 15.15-17.15 GS II 10-12år 190€
to 20. 17.30-19.45 GS III/TeMå 12-18år 200€
to 2. 15.15-17.15 PO II 10-12v 190€
to 14. 17.30-19.00 PO I 6-10v 180€
JONO! pe 13. 13.30-15.00 PO/GS I 6-10v 180€
pe 15. 15.15-16.45 PO/GS I 6-10v 180€

RaMu=Rakentelu/muotoilu, MeMa=Mediataide/maalaus, SaMe=Sarjakuva/media, KeMu=Keramiikka/muotoilu, PiMa=Piirustus/maalaus, PiMu=Piirustus/maalaus/muotoilu, TeMå=Teckning/målning

Vaihtoehto 2. Alternativ 2.
Ei vaihtoehtoa/ Inget alternativ

Kopioi vaihtoehto 2, kenttään/ Kopiera alternativ 2.:


Muu toive/Annan önskan:


OPPILAAN tiedot/Uppgifter om ELEVEN

Lapsen etunimi/Förnamn::
  (Pakollinen)
Sukunimi/Efternamn:
  (Pakollinen)
Syntymäaika ja vuosi/ födelsetid, år:
  (Pakollinen)
Ikä/Ålder :


Kieli/Språk

Suomi
Svenska
Kaksikielinen/Tvåspråkig
Muu/Annat

Jos vastasit muu, mikä kieli/Om du svarade annat språk, vilket:


Lisätietoja ja mahdolliset allergiat /Mer uppgifter :


Katuosoite/Gatuadress :
  (Pakollinen)
Postinumero/Postnummer :
  (Pakollinen)
Kaupunki/Stad :

Puhelinnumero/Telefonnummer :
  (Pakollinen)

Sisarukset kuvataidekoulussa/Syskon I konstskolan

Ei/Nej
Kyllä/Ja

Sisarusten nimet kuvataidekoulussa/Syskonens namn i konstskolan 1:

2:

3:


Miten löysit meidät?/Hur fann du oss?

Internet
Facebook
Ilmoitustaulu/mainos
Paikallislehti
Koulu/päiväkoti
Ystävältä/En vän
Muu/Annan

Jos vastasit muu, mikä? /Om du svarade annan, vad?:


Huoltajan tiedot/Uppgifter om vårdnadshavare

Huoltaja 1. maksaja: /Vårdnadshavare 1. betalare

Nimi/Namn:
  (Pakollinen)
Puh/Tel:

Sähköposti/E-post :
  (Pakollinen)
Katuosoite, postinumero, kaupunki jos eri kun lapsen/ Gatuadress, postnummer, stad om annan än barnets. :


Huoltaja 2./ Vårdnadshavare 2.

Nimi/Namn:

Tel:

Sähköposti/E-post :

Katuosoite, postinumero, kaupunki jos eri kun lapsen/ Gatuadress, postnummer, stad om annan än barnets. :


Haluan tietoa Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen toiminnasta./Jag vill ha information om Grankulla konstskolas understödsförening.

Kyllä/ja
Ei/Nej

Toiveita/Önskemål:


Olen tutustunut ohjeeseen ja hyväksyn ehdot. / Jag har bekantat mig med anvisningarna och binder mig med dem.CC:KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 3 B II krs 02700 Kauniainen TOIMISTO kuvataidekoulu@kauniainen.fi OPINNOT ann-christine.traskelin@kauniainen.fi TEL 045 1314580.REHTORI hannamaija.heiska@kauniainen.fi 040 5213036
©2020 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)