21.4.2017.
 

Här kan du anmäla dig till GRUNDSTUDIER i BILDKONST


Anvisning:

På blanketten syns bara de kurser som har lediga platser. Man kan anmäla sig i kö till de grupper som är fulla för tillfället.

 

OBS!
Märk att de fyllda kurserna tas bort från listan först när alla ansökningar är behandlade. Anmälningsblanketten uppdateras inte automatiskt då anmälning pågår.

Om du önskar att anmäla ditt barn till parallellkurs eller till flera konstsommarkurser ska du fylla i en ansökan för varje kurs. Kursbekräftelse och betalningsanvisning skickas senast två veckor innan kursstart. De som ansöker om studieplats till grundundervisning i bildkonst får bekräftelse senast 24.5. Höstterminen startar måndagen den 21.4.2017. Om kursen annulleras meddelas alla anmälda med e-post.

OBS!

Studieplatsen är fortlöpande, när de en gång bekräftats och fortsätter automatiskt till nästa läsår om den inte avbryts.


Annulleringskrav

Alla anmälningar är bindande. Annullering/avbrytande av studieplatsen skall göras genast skriftligen per e-post. Avslutningsdagen är dagen då meddelandet levereras. Vi godkänner inte annulleringar via telefon eller meddelande till läraren. Annullering av nästa termin bör göras under den pågående terminen. Märk att utebliven annullering är bort från någon annan som vill studera. Därför följer vi följande regler: Annulleringsavgift av terminen är 20 euro (behandlingsavgift) om annulleringen görs före den tredje studieveckan. För avslutade studier under studieveckorna 3-6, uppbär skolan halva terminsavgiften. Efter detta hela studieavgiften. Utelämnad betalning är ingen annullering.
 
Om att delta i konstsommarkurserna 2017.
Kursavgiften ska vara betald senast på den angivna sista betalningsdagen. Vid sjukdomsfall kan avgiften returneras mot läkarintyg. Ta i sådana fall kontakt till kansliet.

 

Läntinen koulupolku 3 II krs 02700 Kauniainen / Västra skolstigen 3 II vån 02700 Grankulla
©2017 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)