GRANKULLA KONSTSKOLA

Grundläggande bildkonstundervisning enligt fördjupad lärokurs

  • Bildkonst för småbarn
  • Grundstudier
  • Fördjupade studier

Grankulla konstskola är Finlands äldsta konstskola, den grundades 1978. Läroplanen för fördjupad bildkonstundervisning godkändes av Grankulla stad år 2018 och av undervisnings- och kulturministeriet år 2019.

Grankulla konstskolas grundläggande konstutbildning riktar sig till barn och unga i åldern 6 – 18 år. Det går att delta i bildkonstpedagogiken för förberedande studier från fyra års ålder. Grankulla konstskola är tvåspråkig, och undervisningsspråken är finska och svenska. Elever har vid behov också möjlighet att få vägledning på engelska. Skolplanen skapar en ram för målinriktade studier som avancerar och från nivå-till-nivå. Lärarna är bildkonstlärare och / eller pedagogiskt inriktade yrkesverksamma inom bildkonstens bransch.

Grankulla konstskola upprätthålls av en understödsförening och dess verksamhet stöds av Grankulla stad och Utbildningsstyrelsen.

 

 

Under KIVAkonstis sportlovskurs glimtar och bekantar vi oss med människors vanor att vara tillsammans. Konst med olika tekniker. Kursen är för skolelever (7–10 år) 20–24.2 alla veckodagar kl 10 – 14. Delta alla dagar eller välj lämpliga dagar. Till anmälan: granikuvis.eepos.fi 

INFO och dagsprogram: GLIMTAR KIVAkonstis sportlovskurs 2023.

 

 

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 1-3 B 02700 Kauniainen TOMISTO toimisto@granikuvis.fi OPINNOT granikuvis@granikuvis.fi TEL 045 1314580. REHTORI hannamaija.heiska@granikuvis.fi TEL 040 5213036
©2023 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)