GRANKULLA KONSTSKOLA

Grundläggande bildkonstundervisning enligt fördjupad lärokurs

  • Bildkonst för småbarn
  • Grundstudier
  • Fördjupade studier

Grankulla konstskola är Finlands äldsta konstskola, den grundades 1978. Läroplanen för fördjupad bildkonstundervisning godkändes av Grankulla stad år 2018 och av undervisnings- och kulturministeriet år 2019.

Grankulla konstskolas grundläggande konstutbildning riktar sig till barn och unga i åldern 6 – 18 år. Det går att delta i bildkonstpedagogiken för förberedande studier från fyra års ålder. Grankulla konstskola är tvåspråkig, och undervisningsspråken är finska och svenska. Elever har vid behov också möjlighet att få vägledning på engelska. Skolplanen skapar en ram för målinriktade studier som avancerar och från nivå-till-nivå. Lärarna är bildkonstlärare och / eller pedagogiskt inriktade yrkesverksamma inom bildkonstens bransch.

Grankulla konstskola upprätthålls av en understödsförening och dess verksamhet stöds av Grankulla stad och Utbildningsstyrelsen.

 

“Välkommen till cirkusvärlden”

KIVAkuvis höstlovskurs för skolbarn (7-10 år) 17. – 21.10. alla vardagar kl 10-14. Du kan delta hela veckan eller välja de dagar som passar dig. Avgift: 40€/dag eller 180€ hela veckan. Anmälan: granikuvis.eepos.fi

Mer information: granikuvis@granikuvis.fi tel: 045 131 4850. Sista anmälningsdagen är 7.10. Ledare: må-ti Sirkku Ala-Harja, ons-fre Minna Lehväslaiho. Plats: Grankulla konstskola. Västra skolstigen 1-3b Grankulla.

Dagsprogram:

 

 

 

 

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU Läntinen koulupolku 1-3 B 02700 Kauniainen TOMISTO toimisto@granikuvis.fi OPINNOT granikuvis@granikuvis.fi TEL 045 1314580. REHTORI hannamaija.heiska@granikuvis.fi TEL 040 5213036
©2022 KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU - Putteri (MMD Networks Oy)