GRANKULLA KONSTSKOLA

Grundläggande bildkonstundervisning enligt fördjupad lärokurs

  • Bildkonst för småbarn
  • Grundstudier
  • Fördjupade studier

Grankulla konstskola är Finlands äldsta konstskola, den grundades 1978. Läroplanen för fördjupad bildkonstundervisning godkändes av Grankulla stad år 2018 och av undervisnings- och kulturministeriet år 2019.

Grankulla konstskolas grundläggande konstutbildning riktar sig till barn och unga i åldern 6 – 18 år. Det går att delta i bildkonstpedagogiken för förberedande studier från fyra års ålder. Grankulla konstskola är tvåspråkig, och undervisningsspråken är finska och svenska. Elever har vid behov också möjlighet att få vägledning på engelska. Skolplanen skapar en ram för målinriktade studier som avancerar och från nivå-till-nivå. Lärarna är bildkonstlärare och / eller pedagogiskt inriktade yrkesverksamma inom bildkonstens bransch.

Grankulla konstskola upprätthålls av en understödsförening och dess verksamhet stöds av Grankulla stad och Utbildningsstyrelsen.

 

Fortsättningsanmälan och kursval 12.3. – 28.3.2023.

                       INFO!

Anmälan till KONSTsommar 2023 har startat!

Grankulla konstskolas kurser riktar sig till barn mellan 7–10 år och kombinerar bildkonstens olika aspekter på många sätt. Kurserna är lärorika och roliga. Anmälan, info och kursbeskrivning: granikuvis.eepos.fi 

 

På lördagen 1.4. kl 10-12. Vi målar tillsammans påskägg och dekorerar kvistar.

 

Ta egna kvistar med till verkstaden, annat material ingår i avgiften.

 

Deltagaravgift: 15 €. Ett barn under 7 år gratis tillsammans med en betalande vuxen.

Anmälan senast 26.3. granikuvis.eepos.fi
Du ryms med enligt anmälningsordning.

Kursbekräftelse skickas 27.3.

Plats: Grankulla konstskola Västra skolstigen 1-3 B.
Info: granikuvis@granikuvis.fi tel: 045 1314580

 

Järjestäjä / Arrangör: Kauniaisten kuvataidekoulu Grankulla konstskola www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi